Colofon

‘Meat your future’ is een activiteit van Sovvb die beoogt leerlingen een blik achter de schermen te werpen, informatie te geven over de slagerij en vlees in het algemeen.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Zorn Uitgeverij en sluit aan op de Kerndoelen voor het voortgezet onderwijs.